14.12.13


3 comments:

Luis Gomez said...

Gorgeous!

cj gordon said...

Thanks Luis.

Ton S. (I dream lo-tech) said...

Stunning and poetic.